Διδακτικές ενέργειες
58b83d0b15d8273a5cab2f9b.png Εικόνα7.png
5a7b6d08abc3d121aba7108f.png Ομάδα 1: Η ομάδα του Σπιρτούλη.

Τα μέλη αυτής της ομάδας θα έχουν αρχηγό τον Σπιρτούλη και στόχος τους θα είναι να βρουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης. Έπειτα σας περιμένουν 2 δραστηριότητες:

o Αφού διαβάσετε το άρθρο θα κληθείτε να καταγράψετε κάποιες σκέψεις σας.
o Σταυρόλεξο.

5a7b6d43abc3d121aba71097.png Ομάδα 2: Η ομάδα του Προκόπη.

Τα μέλη αυτής της ομάδας θα έχουν αρχηγό τον Προκόπη και στόχος τους θα είναι να ανακαλύψουν τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών κατά τη διάρκεια του κορονοιού. Στην συνέχεια σας περιμένουν:
o Μελέτη ηλεκτρονικού βιβλίου.
o Άσκηση πολλαπλής επιλογής.
o Χαρακτηρίστε ως σωστές ή λάθος τις προτάσεις.

5a7b6d49abc3d121aba71098.png Ομάδα 3:Η ομάδα του Μπαμπαστρούμφ.

Τα μέλη αυτής της ομάδας θα έχουν ως αρχηγό τον Μπαμπαστρούμφ και στόχος τους θα είναι να ανακαλύψουν τις πιθανές λύσεις για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση και λειτουργία της τηλεκπαίδευσης.
Στην συνέχεια θα υπάρχουν:
o Ένα άρθρο προς μελέτη.
o Δύο βίντεο για παρακολούθηση.
o Συμπλήρωση κενών.
o Ζωγραφική.

Επόμενη σελίδα

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License