Δημιουργοί

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τις Αντωνιάδη Γεωργία-Μαρία ΑΜ:7273, Καραβάτσου Ζωή ΑΜ:7323 και Παντίδου Μαρία-Ιωάννα ΑΜ:7383 στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Διαδικτυακό Περιβάλλον» (Γ03Σ06), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 , με επόπτη τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη Ε.Δι.Π του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επόμενη σελίδα

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License