Εισαγωγή

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Γ03Σ06 « Σχεδιασμός και Ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» με διδάσκοντα τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη Ε.Δι.Π του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ’ τάξης. Τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη διδακτική αυτή προσέγγιση είναι: Κοινωνική και Πολιτική αγωγή, Γεωγραφία και Γλώσσα. Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος το οποίο πραγματεύεται, αξιοποιώντας το περιβάλλον ΠΥΘΕΑΣ: WikiQuESD βασισμένο σε κοινωνικό- εποικοδομηστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.

58b83d1115d8273a5cab2f9c.png Εικόνα2.png
5a7b6d10abc3d121aba71090.png 5a7b6d51abc3d121aba71099.png

Επόμενη σελίδα

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License