Πλαίσιο στήριξης

Η κατάσταση που μας οδήγησε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα είναι η πρόσφατη αλλαγή που επέφερε σε όλους τους τομείς της ζωής μας η πανδημία του covid-19 και συγκεκριμένα πως επηρεάστηκε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση έφερε στη ζωή των μαθητών μας την τηλεκπαίδευση και θεωρούμε πολύ σημαντικό να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να αποκομίσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ακόμα είναι ανάγκη είναι να καταλάβουν οι μαθητές πόσο σημαντικό είναι να δοθούν λύσεις ώστε να υπάρξει μια ποιοτική εκπαίδευση. Η συνολική διαδικασία απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ΄ τάξης και μπορεί να συνδεθεί με την ενότητα 1Β2 της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής με τίτλο «Ένα σχολείο για όλους».

Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται στη συγκεκριμένη εργασία είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και επίλυση προβλημάτων, η καλλιέργεια της κοινωνικής συνείδησης και αλληλεγγύης και η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

Οι μαθητές για να μπορέσουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο διδακτικό υλικό θα πρέπει να έχουν τις βασικές δεξιότητες για τη χρήση ενός υπολογιστή.

Για να γίνει η υλοποίηση του διδακτικού υλικού οι μαθητές θα χωριστούν σε τρεις ομάδες των 6 ατόμων.

Είναι απαραίτητο το σχολείο να διαθέτει εργαστήρι υπολογιστών, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το διδακτικό υλικό.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License